Fundrar lite på att fixa en flik där man kan läsa om mina bokprojekt.