Man vet att det är en bra dag när man:

1) blir erbjuden ett jobb
2) får förfrågan om man är intresserad av ett annat jobb
3) får sluta till lunch när det är Valborg

Nu saknas bara solen så är dagen komplett.